Vymáhanie a Správa
pohľadávok
každého druhu

Kto sme a aké služby poskytujeme

Spoločnosť GULLWING s.r.o. poskytuje komplexné služby zamerané na vymáhanie a správu pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na ich výšku a druh, pričom nie je pre nás podstatné, aký subjekt reprezentuje stranu veriteľa alebo dlžníka.

Pracujeme s pohľadávkami fyzických, ako aj právnických osôb, poisťovní a bánk. Vymáhanie pohľadávok uskutočňujeme súdnou aj mimosúdnou cestou.

K našej práci pristupujeme s  hlbokou znalosťou obchodného práva, občianskeho práva, ochrany osobných údajov, ako aj ďalších právnych oblastí, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň vymožiteľnosti pohľadávok, pričom kvalitu našej práce potvrdzuje aj spokojnosť našich klientov, ktorí nám opakovane zverujú do rúk svoje pohľadávky.